Home
O nas
Kontakt
Monitoring środowiska
Enviromux 16D
Enviromux 5D
Enviromux 2D
Enviromux Mini Lxo
Enviromux Micro
Enviromux 1-Wire
IPDU
Expert Net Control 2103
Expert Net Control 2104
Expert Net Control 2111
Expert Net Control 2191
Expert Net Control 2301
Expert Net Control 2312
Sensor Box 7211 / 7212
Listwy zarządzalne
Listwy zasilające
Media porty
Przełączniki i konsole KVM
Przełączniki Video
Splitery KVM / Video
Extendery
Video Wall
Przełączniki terminalowe
Odbiorniki czasu DCF77
Kable zasilające
Szafy 19" i akcesoria
Monitoring środowiska informatycznego firmy Network Technology Incorporation
 • SYSTEM MONITORINGU - ENVIROMUX® Large Enterprise Environment Monitoring System

 • ENVIROMUX® Large Enterprise Environment Monitoring System kontroluje krytyczne parametry środowiskowe takie jak temperatura, wilgotność, wycieki wody, ruch, włamanie i wibracje. Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, SMS-a (z bramki GSM), etc.
  Enviromux 16D posiada trzy wbudowane sensory: temperatury, wilgotności i zasilania. Ponadto moduł obsługuje 16 portów sensorowych dobieranych do indywidualnych potrzeb, 8 portów dla sensorów z wyjściem dwustanowym i 4 porty przekaźnikowe do sterowania zewnętrznymi urządzeniami.

 • SYSTEM MONITORINGU - ENVIROMUX® Medium Enterprise Environment Monitoring System

 • ENVIROMUX® Medium Enterprise Environment Monitoring System kontroluje krytyczne parametry środowiskowe takie jak temperatura, wilgotność, wycieki wody, ruch, włamanie i wibracje. Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, SMS-a (z bramki GSM), etc.
  Enviromux 5D posiada dwa wbudowane sensory: temperatury i wilgotności. Ponadto moduł obsługuje 5 portów sensorowych dobieranych do indywidualnych potrzeb, 5 portów dla sensorów z wyjściem dwustanowym i 2 porty przekaźnikowe do sterowania zewnętrznymi urządzeniami.

 • SYSTEM MONITORINGU - ENVIROMUX® Small Enterprise Environment Monitoring System

 • ENVIROMUX® Small Enterprise Environment Monitoring System kontroluje krytyczne parametry środowiskowe (takie jak temperatura, wilgotność i wycieki wody) których przekroczenie może spowodować zniszczenie urządzeń infrastruktury serwerowej.
  Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, SMS-a (z bramki GSM), etc.
  Enviromux 2D obsługuje 2 porty sensorów dobieranych do indywidualnych potrzeb, 5 portów dla sensorów z wyjściem dwustanowym i 1 port przekaźnikowy do sterowania zewnętrznym urządzeniem.

 • SYSTEM MONITORINGU - ENVIROMUX® Mini Server Environment Monitoring System

 • ENVIROMUX® Mini Server Environment Monitoring System kontroluje krytyczne parametry środowiskowe (takie jak temperatura, wilgotność i wycieki wody) których przekroczenie może spowodować zniszczenie urządzeń infrastruktury serwerowej.
  Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, SMS-a (z bramki GSM), etc.
  Enviromux Mini Lxo obsługuje 2 porty sensorów temperatury i wilgotności, 5 portów dla sensorów z wyjściem dwustanowym i 1 port przekaźnikowy do sterowania zewnętrznym urządzeniem.

 • SYSTEM MONITORINGU - ENVIROMUX® Micro Environment Monitoring System

 • ENVIROMUX® Micro Environment Monitoring System kontroluje krytyczne parametry środowiskowe (takie jak temperatura, wilgotność i wycieki wody) których przekroczenie może spowodować zniszczenie urządzeń infrastruktury serwerowej.
  Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, SMS-a (z bramki GSM), etc.
  Enviromux Micro posiada jeden wbudowany sensor: temperatury lub "kombi" temperatury i wilgotności. Ponadto moduł obsługuje 2 porty sensorów temperatury i wilgotności i 2 porty dla sensorów z wyjściem dwustanowym.

 • SYSTEM MONITORINGU - ENVIROMUX® 1W Environment Monitoring System

 • ENVIROMUX® Environment Monitoring System (EMS) z czujkami 1-Wire kontroluje krytyczne parametry środowiskowe (takie jak temperatura, wilgotność i wycieki wody) których przekroczenie może spowodować zniszczenie urządzeń infrastruktury serwerowej.
  Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, SMS-a (z bramki GSM), etc.
  Enviromux-1W posiada dwa porty obsługujące do 24 sensorów typu 1-Wire (np. temperatura, wilgotność,  punkt rosy, termopara lub konwerter czujki dwustanowej) oraz 2 porty dla bezpośredniego dołączenia sensorów z wyjściem dwustanowym.

 • MODUŁ MONITORINGU ZE STEROWANYMI GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI

 • ENVIROMUX® Secure Remote Power Control umożliwia zdalną kontrolę zasilania i "reset" dwóch serwerów lub innych dołączonych urządzeń. Moduł posiada dwa porty do dołączenia czujników temperatury, wilgotności lub wycieków. Monitoring i sterowanie odbywa się za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, portu szeregowego RS232, protokołu SSH lub Telnet.
  Monitoring środowiska informatycznego firmy Gude Analog- und Digitalsysteme
 • KONTROLER CZUJEK DWUSTANOWYCH - EXPERT NET CONTROL 2103

 • Expert Net Control 2103 to miniaturowy moduł umożliwiający zdalną kontrolę czujek dwustanowych poprzez sieć TCP/IP.
  Urządzenie posiada dwa pasywne porty do dołączenia czujek o stanach NO i NC.

 • PRZEKAŹNIK ZDALNEGO STEROWANIA - EXPERT NET CONTROL 2104

 • Expert Net Control 2104 to miniaturowy moduł umożliwiający zdalne sterowanie innym urządzeniem poprzez sieć TCP/IP i bezpotencjałowe styki przekaźnika (NO/NC)

 • SYSTEM MONITORINGU - EXPERT NET CONTROL 2111

 • Expert Net Control 2111 to miniaturowe urządzenie umożliwiające zdalną kontrolę parametrów środowiskowych. Porty wejściowe pozwalają na dołączenie oraz monitorowanie czujników dwustanowych typu NO/NC poprzez sieć TCP/IP. Expert Net Control posiada możliwość sterownia innymi urządzeniami poprzez bezpotencjałowe styki przekaźników (NO/NC). Dostęp do urządzenia Expert Net Control 2111 możliwy jest z dowolnego komputera sieci Ethernet. Expert Net Control 2111 wyposażony jest w dwanaście portów wejściowych do dołączenia czujników dwu-stanowych, cztery porty czujników temperatury i wilgotności oraz w cztery porty bezpotencjałowych przekaźników do zdalnego sterowania.
  Expert Net Control 2110 wyposażony jest w cztery porty wejściowe do dołączenia czujników dwu-stanowych, dwa porty czujników temperatury i wilgotności oraz w cztery porty bezpotencjałowych przekaźników do zdalnego sterowania.

 • SYSTEM MONITORINGU - EXPERT NET CONTROL 2191

 • Expert Net Control 2191 to miniaturowe urządzenie umożliwiające zdalną kontrolę parametrów środowiskowych. Porty wejściowe pozwalają na dołączenie oraz monitorowanie czujników dwustanowych typu NO/NC poprzez sieć GSM lub TCP/IP. Expert Net Control posiada możliwość sterownia innymi urządzeniami poprzez bezpotencjałowe styki przekaźników (NO/NC). Dostęp do urządzenia Expert Net Control 2191 możliwy jest z dowolnego komputera sieci Ethernet lub telefonu GSM. Expert Net Control 2191 wyposażony jest w dwanaście portów wejściowych do dołączenia czujników dwu-stanowych, cztery porty czujników temperatury i wilgotności oraz w cztery porty bezpotencjałowych przekaźników do zdalnego sterowania.

 • MODUŁ ZDALNEGO STEROWANIA I MONITORINGU - EXPERT NET CONTROL 2301

 • Moduł zarządzalny typu Expert Net Control 2301 posiada możliwość zdalnego włączania i wyłączania obwodu zasilania lub konkretnego urządzenia za pomocą sterowania przez sieć TCP/IP lub lokalnego portu szeregowego. Po wykonaniu podstawowych czynności podłączenia, 4 porty przekaźnikowe mogą być sterowane z dowolnego komputera za pomocą przeglądarki internetowej.
  Expert Net Control 2301 wyposażony jest w osiem portów wejściowych do dołączenia czujników dwu-stanowych, oraz w jeden port czujnika temperatury / wilgotności lub interfejsu RS232.

 • MODUŁ ZDALNEGO STEROWANIA I MONITORINGU - EXPERT NET CONTROL 2312-1

 • Moduł zarządzalny typu Expert Net Control 2312-1 posiada możliwość zdalnego włączania i wyłączania obwodu zasilania lub konkretnego urządzenia oraz monitorowania zużycia energii poszczególnych obwodów poprzez sieć TCP/IP lub lokalnego portu szeregowego. Po wykonaniu podstawowych czynności podłączenia, 3 porty przekaźnikowe mogą być sterowane i nadzorowane z dowolnego komputera za pomocą przeglądarki internetowej.
  Expert Net Control 2312-1 wyposażony jest dodatkowo w jeden port czujnika temperatury / wilgotności lub interfejsu RS232.

 • CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI - EXPERT SENSOR BOX 7211 i 7212

 • Expert Sensor Box to pojedynczy, samodzielny czujnik temperatury ESB 7211 lub hybrydowy czujnik temperatury i wilgotności ESB 7212. Expert Sensor Box posiada wbudowany web serwer pozwalający na zdalną kontrolę mierzonych parametrów poprzez sieć TCP/IP.