Home
O nas
Kontakt
Monitoring środowiska
Enviromux 16D
Enviromux 5D
Enviromux 2D
Enviromux Mini Lxo
Enviromux Micro
Enviromux 1-Wire
IPDU
Expert Net Control 2103
Expert Net Control 2104
Expert Net Control 2111
Expert Net Control 2191
Expert Net Control 2301
Expert Net Control 2312
Sensor Box 7211 / 7212
Listwy zarządzalne
Listwy zasilające
Media porty
Przełączniki i konsole KVM
Przełączniki Video
Splitery KVM / Video
Extendery
Video Wall
Przełączniki terminalowe
Odbiorniki czasu DCF77
Kable zasilające
Szafy 19" i akcesoria
Monitoring środowiska informatycznego firmy Network Technology Incorporation

Systemy monitoringu środowiska i kontroli dostępu dedykowane dla zastosowań w serwerowniach i szafach serwerowych IT

 • SYSTEM MONITORINGU ENVIROMUX 16D - Large Enterprise Environmental Monitoring System


 • FUNKCJONALNOŚĆ
  ENVIROMUX® Enterprise Environment Monitoring System kontroluje krytyczne parametry środowiskowe takie jak temperatura, wilgotność, wycieki wody, zasilanie, włamanie i dym. Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, wystawieniem stanu alarmowego na stronie www urządzenia, zaświeceniem kontrolki alarmowej i świetlanej kolumny alarmowej, sygnałem syreny, telefonem alarmowym (z automatycznego dialera głosowego) i SMS-em (z bramki GSM).

  Moduł posiada trzy wbudowane sensory: temperatury, wilgotności i zasilania. Ponadto moduł obsługuje 16 portów sensorowych dobieranych do indywidualnych potrzeb, 8 portów dla sensorów z wyjściem dwustanowym i 4 porty przekaźnikowe do sterowania zewnętrznymi urządzeniami.
  • Monitorowanie warunków środowiska i bezpieczeństwa serwerowni poprzez sieć IP.
  • Obsługiwane sensory:
   • 16 portów do dołączenia sensorów dobieranych do indywidualnych potrzeb.
   • 8 portów do dołączenia sensorów z wyjściem dwustanowym (zero-jedynkowym).
   • 8 czujników temperatury / wilgotności wyniesionych siecią IP (sensors over IP)
    • ENVIROMUX-MICRO-T: jedna zintegrowana czujka temperatury, dwie czujki temperatury, wilgotności lub temperatury/wilgotności (RJ45), dwie czujki z wyjściem dwustanowym (zero-jedynkowym), zdublowane wejście zasilające w celu dołączenia dwóch niezależnych źródeł zasilania.
    • ENVIROMUX-MICRO-TRHP: jedna zintegrowana czujka "kombi" temperatury i wilgotności, dwie czujki temperatury, wilgotności lub temperatury/wilgotności (RJ45), dwie czujki z wyjściem dwustanowym (zero-jedynkowym), wbudowany zasilacz PoE (Power over Ethernet), zdublowane wejście zasilające w celu dołączenia dwóch niezależnych źródeł zasilania.
   • 3 wbudowane sensory - temperatury, wilgotności i zasilania.
  • Cztery porty przekaźnikowe do sterowania zewnętrznymi urządzeniami.
   • Stan przekaźnika może zostać zmieniony automatycznie po pojawieniu się alarmu lub też manualnie przez użytkownika.
   • Możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami poprzez komendy protokołu SNMP
  • Bieżąca obsługa sieciowych video kamer IP zlokalizowanych w różnych placówkach.
   • Podgląd na żywo monitorowanego obiektu z dowolnego miejsca w dowolnym czasie wraz z wyświetleniem parametrów środowiskowych.
   • Rejestracja wideo może zostać wywołana przez definiowalne w systemie wydarzenia alarmowe
  • Funkcja monitorowania do 64 urządzeń sieciowych IP za pomocą komendy "ping".
   • Alarm wysyłany jest gdy urządzenie nie dopowiada na komendę.
  • System operacyjny oparty na platformie Linux.
  • Tworzenie wielorakich alarmów indywidualnie dla każdego zainstalowanego czujnika.
  • Alarm wyzwalany jest przez przekroczenie założonych parametrów pojedynczego czujnika lub też kombinację kilku warunków połączonych ze sobą a składających się na tzw. alarm inteligentny.
   • możliwość konfiguracji do 50 zdarzeń alarmowych
    • w przypadku przekroczenia założonych parametrów możliwość wysyłania komend SSH do urządzenia lub oprogramowania restartowego.
   • możliwość konfiguracji do 20 alarmów inteligentnych na które składają się kombinacje kilku zdarzeń.
  • Alarmy umieszczane są w systemowym dzienniku zdarzeń, dostępnym poprzez interfejs użytkownika.
  • Automatyczna konfiguracja sieci z protokołem DHCP
   • ustawienie statycznego adresu IP w przypadku braku serwera DHCP
  • Możliwość integracji z różnymi pakietami Open Source monitoring - np. Nagios i MRTG.
   • Odpytywanie komendami SNMP
  • Port USB do podłączenia modemu USB lub do zapisywania dziennika zdarzeń w pamięci typu flash.
  • Wbudowana bateria podtrzymująca zasilanie.
   • Zanik zasilania i ponowne jego pojawienie się sygnalizowane jest odpowiednim alarmem.
  • Moduł główny opcjonalnie oferowany ze zdublowanym zasilaczem w celu dołączenia dwóch niezależnych źródeł zasilania.
  • W celu zwiększenia ilości dołączonych sensorów istnieje możliwość kaskadowego łączenia do pięciu modułów monitoringu przy użyciu sieci Ethernet lub okablowania CAT5
   • Sieć Ethernet umożliwia z pojedynczym modułem "master" ENVIROMUX-2D/5D/16D połączenie kaskadowe do czterech modułów "slave" ENVIROMUX-2D/5D/16D
    • Każdy moduł "master" i "slave" musi posiadać własny unikalny adres IP
   • Połączenie kablowe CAT5/5e/6 umożliwia z pojedynczym modułem "master" ENVIROMUX-16D połączenie kaskadowe do czterech modułów "slave" ENVIROMUX-16D
    • Każdy moduł "slave" musi posiadać własny unikalny adres RS485 z zakresu 1-255.
   • W połączeniu kaskadowym używa się pojedynczego interfejsu web-owego dla wszystkich modułów i sensorów.
  • Moduł główny opcjonalnie oferowany z zasilaczami 48V DC lub 24V DC.
  • Opcjonalne oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem graficznym pozwala w łatwą obsługę i konfigurację do 3000 modułów ENVIROMUX-2D/5D/16D i wszystkich dołączonych do nich sensorów.
  • Obudowa o wysokości 1U przystosowana do montażu w szafie 19".
   • Moduł główny może być zainstalowany złączami czujników w kierunku frontu szafy.
  • Protokoły bezpieczeństwa: HTTPS, SSHv2, SSLv3, filtrowanie adresów IP, LDAPv3, szyfrowanie AES 256-bitowe, autoryzacja 16-znakowym loginem i hasłem, definiowalne ograniczenie praw dostępu poszczególnych użytkowników.
  • Monitoring do zastosowania w centrach danych, centrach kolokacyjnych, centrach hostingowych, centralach telefonicznych, szafach serwerowych i innych bez obsługowych lokalizacjach wymagających monitorowania.

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

  1. Zasilanie
  • Gniazdo typu IEC 230 VAC i 50 lub 60 Hz.
  • Pobór mocy: 35W
  • Punkt dołączenia uziemienia.
  • Bezpiecznik ochronny.
  • Opcja zasilania napięciem 48 VDC (nie pokazana na rysunku).
   • Dozwolony zakres napięcia 36~72VDC (nominalne napięcie 48 VDC).
  • Opcja zasilania napięciem 24 VDC (nie pokazana na rysunku).
   • Dozwolony zakres napięcia 20~32VDC (nominalnie 24 VDC).
  • Opcja z podwójnym zasilaniem (nie pokazana na rysunku).
   • Dostępne modele z zasilaniem 230V AC, 48V DC i 24 V DC.
   • W przypadku gdy jeden z obwodów zasilania zostanie przerwany system automatycznie i bezprzerwowo przełączy się na drugi obwód jeszcze zanim zostanie przełączony na zasilanie bateryjne.
  2. RJ45 Sensor Ports
  • Szesnaście gniazd RJ45 do podłączenia czujek: temperatury, wilgotności, "kombi" temperatury i wilgotności, wycieków, detekcji dymu, tłuczenia szyb, wibracji i ruchu.
  3. Digital Inputs (porty czujek dwustanowych)
  • Osiem złącz zaciskowych - śrubowych.
  • Napięcie wejściowe: 0V DC do +25 VDC.
  • Zasilanie czujek +12V DC 50 mA (złącza 1-7), +12V DC 650mA (złącze 8)
  • Ochrona bezpiecznikowa.
  4. Digital Outputs (przekaźniki wyjściowe)
  • Cztery złącza zaciskowe - śrubowe.
  • Dwustanowe bezpotencjałowe złącza przekaźników.
  • Możliwość określenia stanu przekaźnika jako normalnie otwarty lub normalnie zamknięty.
  • Maksymalne obciążenie złącza przekaźników: 0.5A dla 100VAC, 1A dla 30VDC, 0.5A dla 48VDC
  5. Beacon Port (port dołączenia lampy alarmowej)
  • Złącze zaciskowe - śrubowe.
  • Zasilanie lampy alarmowej: +12 V DC, 180 mA.
  • Ochrona bezpiecznikowa.
  6. Siren Port (port dołączenia syreny)
  • Złącze zaciskowe - śrubowe.
  • Zasilanie syreny: +12 V DC, 180 mA.
  • Ochrona bezpiecznikowa.
  7. Zasilanie urządzeń AUX
  • Złącze zaciskowe - śrubowe.
  • Zasilanie: +12 VDC, 150 mA.
  8. Porty USB (do podłączenia urządzeń zewnętrznych)
  • Cztery porty "żeńskie" USB typ A do podłączenia modemu USB lub do zapisywania dziennika zdarzeń w pamięci typu flash.
   • Dwa porty USB na panelu frontowym i dwa porty na panelu tylnym.
  9. Port USB (do podłączenia konsoli USB)
  • Jeden port USB Typ B "żeński" do dołączenia komputera PC jako terminala portu szeregowego. 
  10. RS232 (DCS) Port
  • Jeden port szeregowy "żeński" RJ45 do dołączenia konsoli.
  11. Interfejs sieci Ethernet
  • Port RJ45 z interfejsem 10/100 BaseT Ethernet.
   • Obsługa full- i half-duplex
  12. Port RS232 AUX
  • Port RJ45 do dołączenia modemu GSM z portem szeregowym lub innego urządzenia zdalnie sterowanego poprzez port szeregowy.
  13. Porty We/Wy do połączenia kaskadowego
  • Dwa gniazda RJ45.
  • W celu zwiększenia ilości dołączonych sensorów istnieje możliwość kaskadowego łączenia do pięciu modułów monitoringu kablem RS485 (1 moduł typu "master", 4 moduły typu "slave").
   • Każdy moduł "slave" musi posiadać własny unikalny adres RS485 z zakresu 1-255.
   • Do połączeń kaskadowych należy używać kabli CAT5/5e/6 zakończonych wtykami RJ45
   • Moduł typu "slave" można połączyć z modułem typu "master" w odległości kablowej do 1200m
   • W połączeniu kaskadowym ostatni  moduł "slave" musi posiadać specjalny wtyk w gnieździe  bez kabla (ENVIROMUX-TRMPLG - dostarczany na zamówienie).
  • W połączeniu kaskadowym używa się pojedynczego interfejsu web-owego dla wszystkich połączonych modułów.
  Protokoły
  • HTTP/HTTPS, SNMP v1/v2c/v3, SMTP, TCP/IP, Syslog, SNTP, DHCP, SSHv2,  SSLv3, TLS, LDAPv3, XOAUTH2, AES 256-bit, 3DES, Blowfish, RSA, EDH-RSA, Arcfour, IPV6, WAP 2.0, RADIUS.
   • Obsługa protokołu XOAUTH2 pozwala na bezpieczniejszą autentyfikację dla kont mailowych (np. Gmail)
  • Kompatybilność z dowolnym oprogramowaniem do zarządzania za pomocą protokołu SNMP.
   • Odpytywanie komendami SNMP
  • Konfiguracja i nadzór poprzez zintegrowany serwer web HTTP/HTTPS, Telnet, SSH lub interfejs szeregowy USB/RJ45
  • Adres IP ENVIROMUX-16D może mieć przypisany automatycznie przez serwer DHCP.
  • Przekroczenie ustalonego zakresu wartości alarmowej czujnika będzie skutkowało wysłaniem trapu SNMP, e-maila, zdarzenia do programu syslog i wiadomości SMS (poprzez modem 3G USB).
   • Alarmy umieszczane są w systemowym dzienniku zdarzeń, dostępnym poprzez interfejs użytkownika.
   • Alarmy wysyłane są maksymalnie na 17 adresów email.
    • Użytkownicy mogą skonfigurować zasady określające otrzymanie alarmu jak również mogą przypisać indywidualny opis do każdego z alarmów czujnika.
   • Trapy SNMP mogą mieć unikalną identyfikację OID (Object Identifiers) dla każdego z czujników.
  Wbudowana czujka temperatury
  • Zakres pomiaru od 0°C do 40°C.
  • Dokładność pomiaru ±0.75°C.
  Wbudowana czujka wilgotności
  • Zakres pomiaru od 20% do 80% wilgotności względnej w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
  • Dokładność pomiaru ±5% wilgotności względnej.
  Wbudowana czujka zasilania
  • Pomiar napięcia zasilania głównego: 0 do 255V AC
  • Pomiar napięcia zasilania bateryjnego: 0 do 20V DC
  • Pomiar napięcia zasilania głównego w modelach 24V DC: 20 do 32V DC
  • Pomiar napięcia zasilania głównego w modelach 48V DC: 36 do 72V DC
  • Alarmy wysyłane są gdy brak jest napięcia zasilającego i gdy zasilanie zostanie przywrócone.
  Awaryjne zasilanie z akumulatora MTBF
  • ENVIROMUX-16D: 39 685 h.
  Wymiary
  • SxWxG: 
   • bez zestawu montażowego do szaf rack 19": 412x44x255 mm
   • z zestawem montażowym do szaf rack 19": 483x44x255 mm
  Waga
  • ENVIROMUX-16D: 4.31 kg (9.5 lb).
  • ENVIROMUX-16D-48VDP: 4.36 kg (9.6 lbs).
  Wymagania środowiskowe
  • Temperatura pracy: 0°C do 40°C
  • Temperatura przechowywania: -30°C do 60°C
  • Wilgotność względna pracy i przechowywania: 17 do 90% bez efektu kondensacji
  Certyfikaty
  • CE, RoHS
  Gwarancja
  • Dwa lata


  Administrowanie systemem
  Interfejs sieciowy Web (podgląd wersji demonstracyjnej)
  • Konfiguracja systemu poprzez stronę www sieci Internet/LAN lub 3G.
   • Transmisja danych 3G wymaga zastosowania modemu USB 3G.
    • Powiadomienia e-mail i SMS mogą być wysłane niezależnie od połączenia Ehternetowego
  • Obsługa systemu poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 i wyższą, Firefox 1.5 i wyższą, Netscape 9, Google Chrome, Safari 1.3 i wyższą dla komputerów MAC oraz Safari 3.0 i wyższą dla komputerów PC.
  • Konfiguracja progowych wartości zadziałania czujnika, sposobu wysyłania alarmu, formatu alarmu i zapisywania alarmu w systemowym rejestrze zdarzeń.
   • Indywidualne ustawienie tytułów wiadomości SMS i E-mail w zależności od typu alarmu
  • Podgląd i edycja aktualnych wartości pomiarowych czujników, progów zadziałania i stanów alarmowych.
   • Możliwość podglądu statusu wszystkich czujników ENVIROMUX-16D na jednej podsumowującej stronie (w tym do 8 czujników typu sensor over IP).
   • Wszystkie czujniki w stanie alarmowym mogą zostać szybko sprawdzone z poziomu strony podsumowującej.
   • Możliwość ustawienia przez użytkownika akceptacji automatycznego powrotu czujnika do normalnego statusu po ustaniu alarmu bez konieczności manualnego kasowania tego stanu alarmowego.
  • Podgląd i edycja wpisów przechowywanych w systemowym rejestrze zdarzeń.
   • Systemowy rejestr zdarzeń przechowuje takie zdarzenia jak: alarmy, logowania i wylogowania użytkowników, informacje o wysyłanych mailach alarmowych itp.
   • Rejestr zmian wartości mierzonych przez czujniki. Odstęp czasu próbkowania definiowany przez użytkownika.
   • Przechowywanie do 1000 wpisów typu zdarzenie alarmowe lub logowanie i wylogowanie użytkowników.
   • Możliwość pobrania rejestru zdarzeń jako zwykłego pliku tekstowego.
  • Konfiguracja ustawień sieci IP (adres, maska podsieci, brama domyślna, DNS, itp.), uprawnień administracyjnych użytkowników i ustawień zapisywanych w rejestrze zdarzeń.
  • Możliwość stosowania certyfikatów x509 użytkownika.
  • Do 16 użytkowników może mieć dostęp do interfejsu sieciowego web jednocześnie.
  • Uprawnienia do ustawiania progów alarmowych, reguł i metod wysyłania alarmów definiowane są indywidualnie dla każdego z użytkowników.
  • Konfiguracja do 50 zdarzeń alarmowych.
  • Konfiguracja do 20 alarmów inteligentnych na które składają się kombinacje kilku zdarzeń.
  • W celu zwiększenia ilości dołączonych sensorów istnieje możliwość kaskadowego łączenia do pięciu modułów monitoringu.
   • Sieć Ethernet umożliwia z pojedynczym modułem "master" ENVIROMUX-2D/5D/16D połączenie kaskadowe do czterech modułów "slave" ENVIROMUX-2D/5D/16D.
    • Każdy moduł "master" i "slave" musi posiadać własny unikalny adres IP.
    • Czujki IP mogą być obsługiwane tylko przez moduł "master"
   • Połączenie kablowe CAT5/5e/6 umożliwia z pojedynczym modułem "master" ENVIROMUX-16D połączenie kaskadowe do czterech modułów "slave" ENVIROMUX-16D
    • Każdy moduł "slave" musi posiadać własny unikalny adres RS485 z zakresu 1-255.
    • W połączeniu kaskadowym ostatni moduł "slave" musi posiadać specjalny wtyk w gnieździe bez kabla (dostarczany na zamówienie).
   • W połączeniu kaskadowym używa się pojedynczego interfejsu web-owego dla wszystkich modułów i sensorów.
  Obsługa przedniego panelu.
  • Wskaźniki LED oznaczające:
   • "INT ALERT" — przekroczenie wartości alarmowej przez czujnik wewnętrzny.
   • "EXT ALERT" — przekroczenie wartości alarmowej przez czujnik zewnętrzny.
   • "LOW BAT" — niski poziom naładowania baterii podtrzymującej zasilanie.
   • "CHECK LOG" — informacja o pozostawionej wiadomości w rejestrze zdarzeń.
   • "AUX" — informacja o zasilaniu urządzeń pomocniczych
   • "PWR" — wskaźnik zasilania.
  • Przycisk "Alarm Test/Silence" – używany do testowania lub wyciszania alarmów z urządzeń dołączonych do wyjścia syreny.
  • Przycisk "Restore Defaults" – używany do manualnego przywracania ustawień fabrycznych ENVIROMUX-16D.
  • Przycisk "System Reset" – używany do manualnego uruchomienia/przeładowania oprogramowania ENVIROMUX-16D.
  Interfejs szeregowy USB / Telnet / SSH
  • Konfiguracja systemu, sterowanie i kontrola za pomocą tekstowego menu dostępnego przez port konsoli USB, port szeregowy RJ45, Telnet i SSH.
   • Prędkość przesyłania danych: 9600 do 115200 bit/s.
   • Format danych: 1 bit startu, 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu.
  • Dostęp do systemu zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem.
   • Dane logowania system przechowuje w postaci zaszyfrowanej.
  • Dwa poziomy uprawnień użytkowników: użytkownik i administrator.
  Operacje sieciowe
  • Automatyczna konfiguracja sieci z protokołem DHCP
   • ustawienie statycznego adresu IP w przypadku braku serwera DHCP
  • Obsługa protokołu SNMP pozwalająca na integrację z sieciową platformą zarządzania.
   • Sterowanie przekaźnikami wyjściowymi za pomocą komend protokołu SNMP w celu włączenia/wyłączenia zewnętrznych urządzeń.
    • Komendy sterujące mogą być wysyłane z oprogramowania SNMP, przeglądarki MIB (Windows) lub linii komend (Linux).
  • Aktualizacja oprogramowania systemowego.
  Integracja z systemami monitoringu typu Open Source
  Opcjonalne oprogramowanie zarządzające systemem monitoringu
  • Opcjonalne oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem pozwala na prostą w obsługę monitorowania i konfiguracji do 3000 modułów ENVIROMUX-2D/5D/16D, ENVIROMUX-SEMS-16(U), IPDU-S4/8 i wszystkich podłączonych do nich czujników.
  • Możliwość zmiany ustawień w wielu podłączonych modułach jednej grupy jednocześnie
   • przykłady: dodanie nowych użytkowników, serwerów mailowych, ustawień sieciowych, ustawień bezpieczeństwa, ustawień systemowych etc.
  Podgląd statusu wszystkich czujników na urządzeniach mobilnych
  • Podgląd aktualnych wartości pomiarowych na podsumowującej stronie urządzeń mobilnych - smartphone-y, tablety, etc.
  • Strona podsumowująca statusy i aktualne wartości pomiarowe wszystkich podłączonych czujników.
  Opcjonalna aplikacja na tablety/smartphony z systemem Android
  • Opcjonalna aplikacja do systemu Android zapewniająca łatwy w użyciu interfejs do monitorowania i obserwacji statusów czujników w module ENVIROMUX-2D/5D/16D