Home
O nas
Kontakt
Monitoring środowiska
Enviromux 16D
Enviromux 5D
Enviromux 2D
Enviromux Mini Lxo
Enviromux Micro
Enviromux 1-Wire
IPDU
Expert Net Control 2103
Expert Net Control 2104
Expert Net Control 2111
Expert Net Control 2191
Expert Net Control 2301
Expert Net Control 2312
Sensor Box 7211 / 7212
Listwy zarządzalne
Listwy zasilające
Media porty
Przełączniki i konsole KVM
Przełączniki Video
Splitery KVM / Video
Extendery
Video Wall
Przełączniki terminalowe
Odbiorniki czasu DCF77
Kable zasilające
Szafy 19" i akcesoria
Monitoring środowiska informatycznego firmy Network Technology Incorporation

Systemy monitoringu środowiska i kontroli dostępu dedykowane dla zastosowań w serwerowniach i szafach serwerowych IT

 • SYSTEM MONITORINGU 2D - ENVIROMUX® Small Enterprise Environment Monitoring System


 • FUNKCJONALNOŚĆ
  ENVIROMUX® Small Enterprise Environment Monitoring System z funkcją obsługi zaawansowanych czujników kontroluje krytyczne parametry środowiskowe (takie jak temperatura, wilgotność i wycieki wody) których przekroczenie może spowodować zniszczenie urządzeń infrastruktury serwerowej. Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, wystawieniem stanu alarmowego na stronie www urządzenia, zaświeceniem kontrolki alarmowej, wysłaniem wiadomości głosowej (z automatycznego dialera głosowego) i SMS-em (z bramki GSM).

  Moduł posiada 2 porty sensorów dobieranych do indywidualnych potrzeb, 5 portów dla sensorów z wyjściem dwustanowym i 1 port przekaźnikowy do sterowania zewnętrznym urządzeniem.
  • Monitorowanie warunków środowiska serwerowni poprzez sieć IP.
  • Obsługiwane sensory:
   • 2 porty do dołączenia sensorów dobieranych do indywidualnych potrzeb.
   • 5 portów do dołączenia sensorów z wyjściem dwustanowym (zero-jedynkowym).
   • 8 czujników temperatury / wilgotności wyniesionych siecią IP (sensors over IP)
    • ENVIROMUX-MICRO-T: jedna zintegrowana czujka temperatury, dwie czujki temperatury, wilgotności lub temperatury/wilgotności (RJ45), dwie czujki z wyjściem dwustanowym (zero-jedynkowym), zdublowane wejście zasilające w celu dołączenia dwóch niezależnych źródeł zasilania.
    • ENVIROMUX-MICRO-TRHP: jedna zintegrowana czujka "kombi" temperatury i wilgotności, dwie czujki temperatury, wilgotności lub temperatury/wilgotności (RJ45), dwie czujki z wyjściem dwustanowym (zero-jedynkowym), wbudowany zasilacz PoE (Power over Ethernet), zdublowane wejście zasilające w celu dołączenia dwóch niezależnych źródeł zasilania.
  • Jeden port przekaźnikowy do sterowania zewnętrznymi urządzeniami.
   • Stan przekaźnika może zostać zmieniony automatycznie po pojawieniu się alarmu lub też manualnie przez użytkownika.
   • Możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami poprzez komendy protokołu SNMP
  • Bieżąca obsługa sieciowych video kamer IP zlokalizowanych w różnych placówkach.
   • Podgląd na żywo monitorowanego obiektu z dowolnego miejsca w dowolnym czasie wraz z wyświetleniem parametrów środowiskowych.
   • Rejestracja wideo może zostać wywołana przez definiowalne w systemie wydarzenia alarmowe
  • Funkcja monitorowania do 64 urządzeń sieciowych IP za pomocą komendy "ping".
   • Alarm wysyłany jest gdy urządzenie nie dopowiada na komendę.
  • System operacyjny oparty na platformie Linux
  • Tworzenie wielorakich alarmów indywidualnie dla każdego zainstalowanego czujnika.
  • Alarm wyzwalany jest przez przekroczenie założonych parametrów pojedynczego czujnika lub też kombinację kilku warunków połączonych ze sobą a składających się na tzw. alarm inteligentny.
   • możliwość konfiguracji do 50 zdarzeń alarmowych
    • w przypadku przekroczenia założonych parametrów możliwość wysyłania komend SSH do urządzenia lub oprogramowania restartowego.
   • możliwość konfiguracji do 20 alarmów inteligentnych na które składają się kombinacje kilku zdarzeń.
  • Alarmy umieszczane są w systemowym dzienniku zdarzeń, dostępnym poprzez interfejs użytkownika.
  • Automatyczna konfiguracja sieci z protokołem DHCP
   • ustawienie statycznego adresu IP w przypadku braku serwera DHCP
  • Możliwość integracji z różnymi pakietami Open Source monitoring - np. Nagios i MRTG.
   • Odpytywanie komendami SNMP
  • Dwa porty USB do podłączenia modemu USB lub do zapisywania dziennika zdarzeń w pamięci typu flash. Jeden port USB do połączenia terminala konsoli z interfejsem szeregowym.
  • Opcjonalnie moduł z wbudowaną bateria podtrzymującą zasilanie.
   • Zanik zasilania i ponowne jego pojawienie się sygnalizowane jest odpowiednim alarmem.
  • Moduł główny opcjonalnie oferowany z zasilaczami 24V DC.
   • Wbudowany konwerter 24V DC-DC
  • W celu zwiększenia ilości dołączonych sensorów istnieje możliwość kaskadowego łączenia do pięciu modułów monitoringu przy użyciu sieci Ethernet
   • Sieć Ethernet umożliwia z pojedynczym modułem "master" ENVIROMUX-2D/5D/16D połączenie kaskadowe do czterech modułów "slave" ENVIROMUX-2D/5D/16D
    • Każdy moduł "master" i "slave" musi posiadać własny unikalny adres IP
   • W połączeniu kaskadowym używa się pojedynczego interfejsu web-owego dla wszystkich modułów i sensorów.
  • Zdublowane wejście zasilające w celu dołączenia dwóch niezależnych źródeł zasilania.
   • Drugi zasilacz dostarczany jest na oddzielne zamówienie.
  • Opcjonalnie Enviromux 2D może być dostarczony w wersji przemysłowej przystosowanej do pracy w wysokich temperaturach. Przemysłowa wersja systemu posiada możliwość pracy i monitorowania w temperaturach do 75°C.
  • Opcjonalne oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem graficznym pozwala w łatwą obsługę i konfigurację do 3000 modułów ENVIROMUX-2D/5D/16D, ENVIROMUX-SEMS-16(U), IPDU-S4/8 i wszystkich dołączonych do nich sensorów.
  • Elastyczny sposób montażu.
   • Podstawowe uchwyty montażowe dostarczane wraz z modułem głównym.
   • Opcjonalnie możliwość zastosowania uchwytów do montażu w szafie rack 19" - 1U. Moduł główny może być zainstalowany złączami czujników w kierunku frontu szafy lub jej tyłu.
   • Opcjonalna wersja obudowy do montażu na szynie DIN (TS35).
  • Protokoły bezpieczeństwa: HTTPS, SSHv2, SSLv3, filtrowanie adresów IP, LDAPv3, szyfrowanie AES 256-bitowe, autoryzacja 16-znakowym loginem i hasłem, definiowalne ograniczenie praw dostępu poszczególnych użytkowników.
  • Monitoring do zastosowania w centrach danych, centrach kolokacyjnych, centrach hostingowych, centralach telefonicznych, szafach serwerowych i innych bez obsługowych lokalizacjach wymagających monitorowania.


  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  Porty sensorów z wtykiem RJ45
  • Dwa gniazda RJ45 do podłączenia czujek: temperatury, wilgotności, wycieków, dymu, stłuczenia szyby, wstrząsów, ruchu i wielu innych.
   • Dwa definiowane przez użytkownika poziomy alarmów - niekrytyczny i krytyczny.
  • Każdy port zasilany jest przez +12 V DC, 100 mA.
  Porty czujek dwustanowych
  • Pięć portów ze śrubowymi zaciskami do podłączenia czujek dwustanowych i czujnika wycieków.
  • Porty bezpotencjałowe.
  • Napięcie zasilania czujek: +5V DC.
  • Ograniczenie prądowe do 10mA.
  • Maksymalna rezystancja zmiany stanu portu: 300KΩ.
  Port przekaźnika wyjściowego
  • Złącze zaciskowe - śrubowe.
  • Dwustanowe bezpotencjałowe złącza przekaźnika.
  • Możliwość określenia stanu przekaźnika jako normalnie otwarty lub normalnie zamknięty.
  • Maksymalne obciążenie złącza przekaźników: 0.5A dla 125VAC, 1A dla 30VDC, 0.5A dla 48VDC
  Port USB
  • Dwa porty "żeńskie" USB typ A do podłączenia modemu USB lub do zapisywania dziennika zdarzeń w pamięci typu flash.
  • Jeden port "żeński" USB typ B do połączenia terminala konsoli z interfejsem szeregowym.
  Interfejs sieci Ethernet
  • Jedno gniazdo RJ45.
  • Interfejs 10/100 BaseT Ethernet.
   • Obsługa full- i half-duplex
  Port zasilający
  • Zasilanie urządzeń AUX
   • Złącze zaciskowe - śrubowe
   • Wydajność: +12V DC, 500mA
  Awaryjne zasilanie z akumulatora - opcja
  • Zasilanie z akumulatora litowego.
  • Zapewnienie awaryjnego zasilania przez dwie godziny.
  MTBF
  • ENVIROMUX-2D: 229 580 h
  • ENVIRONUX-2DB: 230 693 h
  Protokoły
  • HTTP/HTTPS, SNMP V1/V2c/V3, SMTP, TCP/IP, Syslog, SNTP, DHCP, SSHv2, SSLv3, TLS, LDAPv3, XOAUTH2, AES 256-bitowe, 3DES, Blowfish, RSA, EDH-RSA, Arcfour, IPV6, WAP 2.0, RADIUS
   • Obsługa protokołu XOAUTH2 pozwala na bezpieczniejszą autentyfikację dla kont mailowych (np. Gmail)
  • Kompatybilność z dowolnym oprogramowaniem do zarządzania za pomocą protokołu SNMP.
   • Odpytywanie komendami SNMP
  • Konfiguracja i nadzór poprzez zintegrowany serwer web HTTP/HTTPS, Telnet, SSH lub interfejs USB.
  • Adres IP ENVIROMUX-2D może mieć przypisany automatycznie przez serwer DHCP.
  • Przekroczenie ustalonego zakresu wartości alarmowej czujnika będzie skutkowało wysłaniem trapu SNMP, e-maila, zdarzenia do programu syslog i wiadomości SMS (poprzez modem 3G USB).
   • Alarmy umieszczane są w systemowym dzienniku zdarzeń, dostępnym poprzez interfejs użytkownika.
   • Email-e alarmowe mogą być wysyłane na 17 adresów.
  Wymiary
  • SxWxG (mm): 148x44x76
  • Opcjonalnie możliwość zastosowania uchwytów do montażu w szafie rack 19" - 1U (ENVIROMUX-RK1-2D)
   • Moduł główny może być zainstalowany złączami czujników w kierunku frontu szafy lub jej tyłu.
  Waga
  • ENVIROMUX-2D: 0,45kg (1.8 lb)
  Zasilanie
  • Zdublowane wejście zasilające prądu stałego.
   • W przypadku gdy jeden z obwodów zasilania zostanie przerwany system automatycznie i bezprzerwowo przełączy się na drugi obwód.
  • Zasilacz zewnętrzny 230 VAC i 50 lub 60 Hz (dostarczany w standardzie).
   • Drugi zasilacz dostarczany jest na oddzielne zamówienie.
  • Pobór mocy: 10W
  • Opcja zasilania napięciem 24 VDC
   • Dozwolony zakres napięcia 9~36VDC (nominalne napięcie 24 VDC).
   • Przeznaczenie do instalacji 24V w środowisku telekomunikacyjnym
  • W celu instalacji modułu ENVIROMUX-2D w środowisku telekomunikacyjnym z napięciami zasilającymi 48V lub 24V należy użyć konwertera DC-DC PWR-48V-12V1-6A.
  Wymagania środowiskowe
  • Temperatura pracy: 
   • ENVIROMUX-2D: 0°C do 60°C.
   • ENVIROMUX-2D-IND: -20°C do 75°C.
  • Temperatura przechowywania: -30°C do 60°C.
  • Wilgotność względna pracy i przechowywania: 17 do 90% bez efektu kondensacji
  Certyfikaty
  • CE, RoHS.
  • EN51055, EN50121-3-2
  Gwarancja
  • Dwa lata


  Administrowanie systemem
  Interfejs sieciowy Web (podgląd wersji demonstracyjnej)
  • Konfiguracja systemu poprzez stronę www sieci Internet/LAN lub 3G.
   • Transmisja danych 3G wymaga zastosowania modemu USB 3G.
    • Powiadomienia e-mail i SMS mogą być wysłane niezależnie od połączenia Ehternetowego
  • Obsługa systemu poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 i wyższą, Firefox 1.5 i wyższą, Netscape 9, Google Chrome, Safari 1.3 i wyższą dla komputerów MAC oraz Safari 3.0 i wyższą dla komputerów PC.
  • Konfiguracja progowych wartości zadziałania czujnika, sposobu wysyłania alarmu, formatu alarmu i zapisywania alarmu w systemowym rejestrze zdarzeń.
   • Indywidualne ustawienie tytułów wiadomości SMS i E-mail w zależności od typu alarmu
  • Podgląd i edycja aktualnych wartości pomiarowych czujników, progów zadziałania i stanów alarmowych.
   • Możliwość podglądu statusu wszystkich czujników ENVIROMUX-2D na jednej podsumowującej stronie (w tym do 8 czujników typu sensor over IP). 
   • Wszystkie czujniki w stanie alarmowym mogą zostać szybko sprawdzone z poziomu strony podsumowującej.
   • Możliwość ustawienia przez użytkownika akceptacji automatycznego powrotu czujnika do normalnego statusu po ustaniu alarmu bez konieczności manualnego kasowania tego stanu alarmowego.
  • Podgląd i edycja wpisów przechowywanych w systemowym rejestrze zdarzeń.
   • Systemowy rejestr zdarzeń przechowuje takie zdarzenia jak: alarmy, logowania i wylogowania użytkowników, informacje o wysyłanych mailach alarmowych itp.
   • Rejestr zmian wartości mierzonych przez czujniki. Odstęp czasu próbkowania definiowany przez użytkownika.
   • Przechowywanie do 1000 wpisów typu zdarzenie alarmowe lub logowanie i wylogowanie użytkowników.
   • Możliwość pobrania rejestru zdarzeń jako zwykłego pliku tekstowego.
  • Konfiguracja ustawień sieci IP (adres, maska podsieci, brama domyślna, DNS, itp.), uprawnień administracyjnych użytkowników i ustawień zapisywanych w rejestrze zdarzeń.
  • Możliwość stosowania certyfikatów x509 użytkownika.
  • Do 16 użytkowników może mieć dostęp do interfejsu sieciowego web jednocześnie.
  • Konfiguracja do 50 zdarzeń alarmowych
  • Konfiguracja do 20 alarmów inteligentnych na które składają się kombinacje kilku zdarzeń.
  • W celu zwiększenia ilości dołączonych sensorów istnieje możliwość kaskadowego łączenia do pięciu modułów monitoringu.
   • Sieć Ethernet umożliwia z pojedynczym modułem "master" ENVIROMUX-2D/5D/16D połączenie kaskadowe do czterech modułów "slave" ENVIROMUX-2D/5D/16D.
    • Każdy moduł "master" i "slave" musi posiadać własny unikalny adres IP.
    • Czujki IP mogą być obsługiwane tylko przez moduł "master"
   • W połączeniu kaskadowym używa się pojedynczego interfejsu web-owego dla wszystkich modułów i sensorów.
  Obsługa przedniego panelu.
  • Wskaźniki LED oznaczające:
   • "Fault" (kolor czerwony) wskaźnik zaświeci się gdy nastąpi przekroczenie wartości alarmowej przez czujnik.
   • "Power" (kolor zielony) wskaźnik zaświeci się gdy moduł jest zasilany.
  • Przycisk "Restore Defaults" – używany do manualnego przywracania ustawień fabrycznych ENVIROMUX-2D.
  • Przycisk "System Reset" – używany do manualnego uruchomienia/przeładowania oprogramowania ENVIROMUX-2D.
  Interfejs szeregowy USB / Telnet / SSH
  • Konfiguracja systemu, sterowanie i kontrola za pomocą tekstowego menu dostępnego przez port konsoli USB, Telnet i SSH.
  • Dostęp do systemu zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem
   • Dane logowania system przechowuje w postaci zaszyfrowanej.
  • Dwa poziomy uprawnień użytkowników: użytkownik i administrator.
  Operacje sieciowe
  • Automatyczna konfiguracja sieci z protokołem DHCP.
   • ustawienie statycznego adresu IP w przypadku braku serwera DHCP.
  • Obsługa protokołu SNMP pozwalająca na integrację z sieciową platformą zarządzania.
   • Sterowanie przekaźnikami wyjściowymi za pomocą komend protokołu SNMP w celu włączenia/wyłączenia zewnętrznych urządzeń.
    • Komendy sterujące mogą być wysyłane z oprogramowania SNMP, przeglądarki MIB (Windows) lub linii komend (Linux).
  • Aktualizacja oprogramowania systemowego.
  Podgląd statusu wszystkich czujników na urządzeniach mobilnych
  • Podgląd aktualnych wartości pomiarowych na podsumowującej stronie urządzeń mobilnych - smartphone-y, tablety, etc.
  • Strona podsumowująca statusy i aktualne wartości pomiarowe wszystkich podłączonych czujników.
  Integracja z systemami monitoringu typu Open Source
  Opcjonalne oprogramowanie zarządzające systemem monitoringu
  • Opcjonalne oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem pozwala na prostą w obsługę monitorowania i konfiguracji do 3000 modułów ENVIROMUX-2D/5D/16D, ENVIROMUX-SEMS-16(U), IPDU-S4/8 i wszystkich podłączonych do nich czujników.
  • Możliwość zmiany ustawień w wielu podłączonych modułach jednej grupy jednocześnie.
   • przykłady: dodanie nowych użytkowników, serwerów mailowych, ustawień sieciowych, ustawień bezpieczeństwa, ustawień systemowych etc.
  Opcjonalna aplikacja na tablety/smartphony z systemem Android
  • Opcjonalna aplikacja do systemu Android zapewniająca łatwy w użyciu interfejs do monitorowania i obserwacji statusów czujników w module ENVIROMUX-2D/5D/16D